banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

30/11/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 29/11/2012

Thời gian
: 13g00 ngày 29 tháng 11 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Cập nhật hướng xử trí bệnh lý LNMTC

ThS. BS. Lê Quang Thanh

Lạc tuyến nội mạc tử cung vào cơ tử cung
BS. CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi
Vai trò của Zoladex trong điều trị bệnh lý LNMTC

                  
DS. Mai Văn Thẩm - Đại diện AstraZeneca

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.