banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

14/08/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 15/8/2012

Thời gian
: 08g15 ngày 15 tháng 8 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Những định hướng mới trong ngành loãng xương

GS. Nguyễn Văn Tuấn

Garvan Institute of Medical Research - Australia


Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.