banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

16/12/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 15/12/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 15 tháng 12 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Suy thai trong chuyển dạ

Ban an toàn người bệnh


Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.

Files đính kèm