banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

08/08/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 11/08/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 11 tháng 08 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Xử trí băng huyết sau sanh bằng thuốc co hồi tử cung
                   ThS. BS. Lê Quang Thanh

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.