banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

03/07/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/7/2012

Thời gian
: 14g00 ngày 05 tháng 7 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Hiệu quả sử dụng keo dán da trên vết mổ cũ lấy thai

BS. CKII. Nguyễn Thị Minh Tâm

Điều trị và phòng ngừa nám da

BS. CKI. Xin Thị Múi


Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.