banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

04/05/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/05/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 05 tháng 05 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ
Giới thiệu sản phẩm Diprivan
                     Bs. Lê Hữu Nghị - Công ty AstraZeneca
Sử dụng kỹ thuật gây mê nồng độ đích mổ nội soi
Bs. Nguyễn Thị Hồng Vân - Khoa PT GMHS

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf
Files đính kèm