banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

04/01/2012

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 05/01/2012

Thời gian
: 14g00 ngày 05 tháng 01 năm 2012
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Với y khoa trong phòng chống huyết khối và thuyên tắc mạch

                   Công ty Giải pháp và dịch vụ Hợp lực

Giãn tĩnh mạch chi dưới và thuyên tắc phổi

BS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.

Files đính kèm