banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

01/06/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 02/06/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 02 tháng 06 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ
Chẩn đoán và điều trị rối loạn chức năng sàn chậu tại BV Từ Dũ
                     BS. CKII. Nguyễn Thị Vĩnh Thành

Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf