banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chỉ định bác sỹ sanh thường có tốn tiền không?

Hỏi - 29/09/2022

Em sanh thường chọn sanh dịch vụ, không biết chọn chỉ định bác sỹ sanh có tốn thêm tiền chỉ định không? Em cảm ơn

Trả lời

Chào bạn. Khi đến sanh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn có thể đăng ký sanh dịch vụ, sanh dịch vụ gia đình hoặc sanh dịch vụ thương gia. Khi đăng ký sanh dịch vụ bạn được yêu cầu bác sĩ hoặc Nữ hộ sinh bạn muốn đỡ sanh cho mình, yêu cầu bác sĩ bệnh viện không thu thêm phí. Trường hợp bạn đăng ký sanh dịch vụ nhưng không yêu cầu bác sĩ bệnh viện sẽ sắp xếp bác sĩ đỡ sanh cho bạn nhé.

Thân mến

CN. Đinh Thị Huyền Trang

P. Công tác xã hội