banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Lấy kết quả

Hỏi - 13/04/2019

Chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi, ngày 29/4/2019 bệnh viện có làm việc không?

Trả lời

Chào bạn

Ngày 29 tháng 4 cả bệnh viện làm việc bình thường bạn nhé

ngày Lễ 30/04 và 1/5 khu khám bệnh nghỉ Lễ, các Khoa khác vẫn làm việc bình thường

CNHS. Phạm Thu Hằng
P. Công tác xã hội