banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Hiếm muộn

Hỏi - 14/03/2019

Chi phi khám dịch vụ so voi khám thường chênh lệch thế nao. Muốn đặt lịch khám thì phải làm thế nào

Trả lời

Chào bạn, 

Hiện tại khoa Hiếm Muộn có khám dịch vụ Vip và Dịch vụ thường. chênh lệch giữa khám Hiếm Muộn Vip và dịch vụ thường trung bình khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu . Bạn muốn đặt lịch hẹn mời gọi số 028 1081 để được tư vấn.

Thân ái chào bạn.