banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
auction-hammer-icon.jpg
Thông Tư Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư 16280/QLD-TT: Thuốc chứa dẫn chất của Ergot;...

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư 09/2011/TT-BYT

Căn cứ Nghị định số188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Điều 38 Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư số 31/2011/TT-BYT

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file pdf.

auction-hammer-icon.jpg
Quy chế kê đơn

Kê đơn, cấp, bán và pha chế thuốc trong điều trị ngoại trú; Người khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp; Người cấp, bán thuốc, pha chế thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược hợp pháp; Người bệnh có đơn thuốc điều trị ngoại trú.

auction-hammer-icon.jpg
QUYẾT ĐỊNH 04-2008-QĐ-BYT

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/ NĐ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Quy định về quản lý hóa chất

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư Quy định và tổ chức hoạt động khoa Dược của bệnh viện

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

auction-hammer-icon.jpg
Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động nhà thuốc bệnh viện (15 -2011-TT-BYT)

Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;