banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

22/07/2011

Quy chế kê đơn

Quy chế
  Kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2008/ QĐ- BYT
  ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
  
Chương I
Những quy định  chung


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

   
 1. Kê đơn, cấp, bán và pha chế  thuốc trong điều trị ngoại trú;
 2.  
 3. Người khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp;
 4.  
 5. Người cấp, bán thuốc, pha chế thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược hợp pháp;
 6.  
 7. Người bệnh có đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Đơn thuốc là căn cứ hợp pháp để bán thuốc, cấp phát thuốc, pha chế thuốc theo đơn và sử dụng thuốc.

Điều 3. Điều kiện của người kê đơn thuốc 

 1. Đang hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh hợp  pháp có bằng tốt nghiệp

Đại học Y và được người  đứng đầu cơ sở phân công khám, chữa bệnh;

2. Đối với các tỉnh có vùng núi, vùng sâu, vùng cao, hải đảo xa xôi, vùng khó khăn và những nơi chưa có bác sĩ: Sở Y tế có văn bản uỷ quyền cho Trưởng phòng Y tế huyện chỉ định y sĩ của Trạm Y tế thay thế cho phù hợp với tình hình địa phương. 

Điều 4. Quy định thuốc phải kê đơn
Theo quy định tại Danh mục thuốc kê đơn do Bộ Y tế ban hành.

                                             
    Chương II
  Đơn thuốc và kê đơn thuốc

Điều 5. Mẫu đơn thuốc và mẫu sổ phục vụ kê đơn thuốc, cấp thuốc và bán thuốc theo đơn 

 1. Đơn thuốc: Sử dụng cho việc kê đơn thuốc, trừ kê đơn thuốc gây nghiện (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này)
 2.  
 3. Đơn thuốc “N”: Sử dụng kê đơn thuốc gây nghiện (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này)
 4.  
 5. Cam kết về sử dụng morphin,…cho người bệnh (Phụ lục 3 ban hành kèm  theo Quy chế này); 
 6.  
 7. Sổ điều trị bệnh mạn tính (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy chế này); 
 8.  
 9. Sổ khám bệnh (Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này)
 10.  
 11. Biên bản nhận thuốc gây nghiện do người nhà người bệnh nộp lại (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế này);
 12.  
 13. Báo cáo tình hình thực hiện quy chế kê đơn thuốc trong  điều trị ngoại trú (Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quy chế này).

Điều  6. Quy định cho người kê đơn
Người kê đơn phải chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho ngườibệnh và thực hiện các quy định sau:
  1. Chỉ được kê thuốc điều trị các bệnh được phân công khám, chữa bệnh hoặc các bệnh trong phạm vi hành nghề ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
  2. Chỉ được kê đơn thuốc sau khi trực tiếp khám bệnh;
  3. Không kê đơn thuốc các trường hợp sau:
  a) Không  nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh;
  b) Theo yêu cầu không hợp lý của người bệnh;
  c) Thực phẩm chức năng.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Files đính kèm