trang-trong.jpg

21/07/2017

Thông tin thuốc tháng 7/2017

 BÁO CÁO SƠ KẾT ADR 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

Tổng số báo cáo ADR trong 6 tháng đầu năm 2017 tại Bệnh viện Từ Dũ từ các khoa phòng là 115 báo cáo, là 1 trong 10 bệnh viện báo cáo ADR nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2017. So với số lượng báo cáo ADR 6 tháng đầu năm 2016 (83 báo cáo), số lượng báo cáo ADR tăng 38% 

Về chất lượng báo cáo ADR:

Các báo cáo ADR có khoảng 96% báo cáo đạt đầy đủ thông tin khi gởi về Khoa Dược. Các báo cáo trước khi gởi cho Trung tâm ADR đều được bổ sung đầy đủ thông tin. 

1.Phân bố theo tháng:

 

 

Nhận xét:

Số lượng báo cáo ADR phân bố đều trong các tháng, trung bình 19.2 báo cáo/tháng, tăng so với 6 tháng đầu năm 2015 (13.8 báo cáo/tháng), tập trung nhiều hơn vào tháng 5 với 25 báo cáo chiếm tỷ lệ 21.7%. Số lượng báo cáo ADR nhận được ít nhất vào tháng 6 với 9 báo cáo chiếm tỷ lệ 7.8% 

2.Phân bố số báo cáo ADR theo Khoa: 

 

 

 

Nhận xét:

Số lượng báo cáo ADR từ khoa Hậu Sản N cao nhất với 24 báo cáo chiếm tỷ lệ 20.9%, tiếp theo là khoa Sanh với 17 báo cáo chiếm tỷ lệ 14.8%, khoa Hậu sản M và PTGMHS với 16 báo cáo chiếm tỷ lệ 13.9%. Đây là những khoa rất tích cực trong công tác theo dõi và báo cáo ADR góp phần đánh giá lợi ích, nguy cơ của thuốc, tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. 

3. Phân bố số báo cáo ADR theo người báo cáo

 

Số báo cáo ADR

Tỷ lệ

Bác sĩ

38

33%

Dược sĩ

13

11.3%

NHS

64

55.7%

Nhận xét: Đối tượng báo cáo ADR chủ yếu là Bác sĩ với 38 báo cáo chiếm tỷ lệ 33%, có giảm so với 6 tháng đầu năm 2016 (49.4%), tiếp theo là Nữ hộ sinh với 64 báo cáo chiếm tỷ lệ 55.7%, tăng so với 6 tháng đầu năm 2016 (47%), Dược sĩ với 13 báo cáo chiếm tỷ lệ 11.3%, tăng so với 6 tháng đầu năm 2016 (3.6%) 

4. Phân bố số báo cáo ADR theo nhóm thuốc 

STT

Nhóm thuốc

Số báo cáo ADR

Tỷ lệ

1

Kháng sinh

65

56.5%

2

Thuốc giảm đau

33

28.7%

3

Thuốc khác

17

14.8%

Nhận xét: Kháng sinh là nhóm thuốc có tỷ lệ báo cáo ADR nhiều nhất với 65 báo cáo chiếm tỷ lệ 56.5% tăng so với 6 tháng đầu năm 2016 (51.8%), tiếp theo là thuốc giảm đau với 33 báo cáo chiếm tỷ lệ 28.7%, giảm so với 6 tháng đầu năm 2016 (32.5%).

Có ghi nhận 01 ca báo cáo ADR từ thuốc ung thư trong 6 tháng đầu năm 2017 

5. Phân bố số báo cáo ADR theo cơ địa bệnh nhân 

 

Nhận xét: Số báo cáo ADR trên bệnh nhân không có tiền căn dị ứng thuốc là 89 báo cáo chiếm tỷ lệ 77.4%, giảm so với 6 tháng đầu năm 2016 (80.7%). Số báo cáo ADR trên bệnh nhân có tiền căn dị ứng thuốc là 26 báo cáo chiếm tỷ lệ 22.6%, tăng so với 6 tháng đầu năm 2016 (19.3%), thể hiện nhân viên y tế có sự quan tâm trong việc khai thác tiền sử dị ứng của bệnh nhân, do vậy nên theo dõi sát bệnh nhân khi chỉ định sử dụng thuốc để kịp thời xử trí ADR. 

6. Những thuốc được báo cáo nhiều nhất

Các thuốc nghi ngờ gây phản ứng có hại xuất hiện nhiều nhất trong các báo cáo ADR thuộc 2 nhóm chính là:

- Nhóm thuốc kháng sinh (65 báo cáo) với đại diện là Cefotaxim, Cefadroxil, Augbactam trong đó Cefotaxim chiếm tỷ lệ cao nhất với 47.7% (31 báo cáo), giảm so với 6 tháng đầu năm 2016 (58.1%)

- Nhóm thuốc kháng viêm giảm đau (33 báo cáo) với đại diện là Diclofenac, Ketoprofen trong đó Diclofenac chiếm tỷ lệ cao nhất với 81.8% (27 báo cáo) giảm so với 6 tháng đầu năm 2016 (85.2%)