trong-2.jpg

12/06/2019

Thông tin thuốc tháng 06: Thông tin về các loại Insulin hiện có trong danh mục thuốc bệnh viện

1. Phân loại insulin

 

LOẠI INSULIN

Tên hoạt chất

     Tên thương mại (Hãng sản xuất) 

Loại

Thời gian khởi phát tác dụng

Thời gian đạt nồng
độ đỉnh

Thời gian tác dụng

Ghi chú

INSULIN TÁC DỤNG NGẮN (SHORT-ACTING INSULIN)

 

 

 

 

 

Regular

     Actrapid* (Novo Nordisk)

 

 

Human

 

30–60 phút

2–4 giờ

5–8 giờ

Insulin tác dụng ngắn tiêm 30 phút trước khi ăn.

 

INSULIN TRỘN/HỖN HỢP
(PREMIXED INSULINS)

 

 

 

 

 

70% NPH/30% Regular
     Mixtard 30* (Novo Nordisk)     

 

Human

30–60 phút

Thay đổi

10–16 giờ

 

70% aspart protamine/

30% insulin aspart

     Novomix 30* (Novo Nordisk) 

Analogue

5–15 phút

Thay đổi

10–16 giờ

 

Human: Insulin người

Analogue: Chất tương tự insulin

 

2. Các thuốc hiện có tại bệnh viện Từ Dũ

STT

Tên hoạt chất

Tên thương mại

Hàm lượng, quy cách

Giá thuốc (VNĐ)

1

Insulin tác dụng ngắn

Actrapid

100 IU/ml, Lọ x 10ml

103.200

2

Insulin trộn, hỗn hợp (70/30)

Mixtard 30

100 IU/ml, Lọ x 10ml

103.200

3

Insulin trộn, hỗn hợp (70/30)

Mixtard 30 Flexpen 100IU/ML

100 IU/ml, Bút tiêm x 3ml

149.999

4

Insulin aspart Biphasic (rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70

NovoMix 30 FlexPen

100 IU/ml, Bút tiêm x 3ml

227.850

 

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Insulins Available in the United States

(http://www.diabetesforecast.org/2015/jul-aug/images/insulin-chart2015rev.pdf)

2. How to Initiate, Titrate, and Intensify Insulin Treatment in Type 2 Diabetes, US Pharm. 2007;32(10)(Diabetes suppl):10-16.