banner-tu-du_1440x164.jpg
Hội nghị Hiếm muộn toàn quốc lần 1 (17-18/07/2009)

Được sự đồng ý của Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Hiếm muộn toàn quốc lần 1 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 02 ngày 17-18/07/2009 với sự hợp tác giữa bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Article_5470
HN Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần IX

Theo truyền thống hội nghị được tổ chức hàng năm và quy tụ về đây các giáo sư bác sĩ chuyên nghành Sản - Phụ khoa trong nước và các giáo sư bác sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, năm nay hội nghị được phối hợp tổ chức giữa Hội Sản - Phụ khoa Pháp (CNOF), hội nội tiết sinh sản và vô sinh thành phố Hồ Chí Minh (HOSREM) và bệnh viện Từ Dũ.

Hội thảo điều dưỡng Việt Úc

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf

Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần IX

Hội nghị Việt - Pháp lần IX được tổ chức tại hội trường thành phồ Hồ Chí Minh trong 2 ngày 02-03/04/2009. Theo truyền thống hội nghị được tổ chức hàng năm và quy tụ về đây các giáo sư bác sĩ chuyên nghành sản phụ khoa trong nước và các giáo sư bác sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới.

Download nội dung các bài báo cáo Hội thảo điều dưỡng Việt - Úc
Hội nghị phòng chống Ung thư phụ khoa lần 03 (31/10/2008)

Nội dung chi tiết bài viết, vui lòng bạn tải file .pdf

BIA-TL-VP-17-01.jpg
Tạm ngưng nhận đăng ký tham dự HN Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17, ngày 18&19/5/2017

Hiện nay số lượng đại biểu đăng ký tham dự hội nghị đã vượt quá dự kiến. Để đảm bảo công tác tổ chức hội nghị, nay Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tạm ngưng nhận đăng ký của quý đại biểu kể từ ngày 07/4/2017 (bao gồm không nhận đăng ký mới tại hội nghị).