Hội nghị - Hội thảo
trang-trong.jpg
Hội nghị phòng chống Ung thư phụ khoa lần 03 (31/10/2008)

Nội dung chi tiết bài viết, vui lòng bạn tải file .pdf

BIA-TL-VP-17-01.jpg
Tạm ngưng nhận đăng ký tham dự HN Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 17, ngày 18&19/5/2017

Hiện nay số lượng đại biểu đăng ký tham dự hội nghị đã vượt quá dự kiến. Để đảm bảo công tác tổ chức hội nghị, nay Ban tổ chức xin trân trọng thông báo tạm ngưng nhận đăng ký của quý đại biểu kể từ ngày 07/4/2017 (bao gồm không nhận đăng ký mới tại hội nghị).