trang-trong.jpg
Bái báo cáo Hội nghị Chu sinh – Sơ sinh, ngày 24 tháng 11 năm 2012

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

Bài báo cáo HN Gây mê hồi sức chuyên ngành Sản Phụ khoa lần thứ 9, ngày 06-10-12

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file đính kèm

Bài báo cáo HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/5/2012

Nội dung các bài báo cáo vui lòng tải file đính kèm.

Bài báo cáo hội thảo Điều dưỡng Việt - Úc 2011, ngày 14/02/2012

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Article_8346
Bài báo cáo Hội nghị Gây mê hồi sức Sản - Phụ khoa, lần 8, ngày 08/10/11

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải .pdf.

Bài báo cáo Hội nghị Hiếm muộn toàn quốc lần 2, ngày 5-6/08/2011

Nội dung các bài báo cáo vui lòng bạn tải file .pdf.

Bài báo cáo Hội nghị Sản - Phụ khoa Việt - Pháp, Châu Á, Thái Bình Dương lần 11, năm 2011
Bài báo cáo lớp "Siêu âm chuyên sâu trong Sản - Phụ khoa"

Nội dung các bài báo cáo vui lòng bạn tải file .pdf.

Bài báo cáo Hội thảo Soi cổ tử cung nâng cao, ngày 28/03/2011 đến 01/04/2011
Article_7574
Bài báo cáo hội thảo Điều dưỡng Việt - Úc 2011, ngày 16-23/02/2011

Trong chương trình hợp tác giữa Hội AVVRG (Úc), Hội Điều dưỡng TP. Hồ Chí Minh và bệnh viện Từ Dũ, Hội thảo Điều dưỡng Việt – Úc lần 3, được tổ chức tại Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ với chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh”