trang-trong.jpg
Chỉ số rubella

Chào bạn

Đa số trường hợp như bạn là đã có kháng thể và không phải là nhiễm cấp, nên không phải lo

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2016)

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2016)

Thông báo Nghỉ tết Dương lịch và Nguyên Đán Bính Thân 2016

Thông báo Nghỉ tết Dương lịch và Nguyên Đán Bính Thân 2016

Quy định gửi câu hỏi

Quy định gửi câu hỏi

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2015)

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2015)

Thông báo Tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết dương lịch 01-01-2015)

Thông báo Tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết dương lịch 01-01-2015)

Thông báo Lớp tiền sản dành cho phụ nữ mang thai

Thông báo Lớp tiền sản dành cho phụ nữ mang thai

12