trang-trong.jpg
Hướng dẫn thực hành phương pháp Kangaroo (clip)

Hướng dẫn thực hành phương pháp Kangaroo (clip)

Hướng dẫn vận động sau sinh (clip)

Hướng dẫn vận động sau sinh (clip)

Sa sinh dục ở phụ nữ độ tuổi trung niên (clip)

Sa sinh dục ở phụ nữ độ tuổi trung niên (clip)

Hướng dẫn cho trẻ bú sớm sau sanh (Clip)

Hướng dẫn cho trẻ bú sớm sau sanh (Clip)

Vàng da ở trẻ sơ sinh (Cilp)

Vàng da ở trẻ sơ sinh (Cilp)

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2016)

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2016)

Thông báo Nghỉ tết Dương lịch và Nguyên Đán Bính Thân 2016

Thông báo Nghỉ tết Dương lịch và Nguyên Đán Bính Thân 2016

Quy định gửi câu hỏi

Quy định gửi câu hỏi

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2015)

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết âm lịch 2015)

Thông báo Tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết dương lịch 01-01-2015)

Thông báo Tạm ngưng tiếp nhận câu hỏi (nghỉ tết dương lịch 01-01-2015)