trang-trong.jpg

16/01/2009

So sánh hiệu quả của 2 phương pháp chiếu đèn hai mặt trong điều trị vàng da sơ sinh nặng do tăng Bilirubin gián tiếp

Ts. Bs. Ngô Minh Xuân và CS
Khoa Sơ sinh - BV Từ Dũ

Vàng da là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và vàng da nhân là một biến chứng rất nguy hiểm. Bệnh cần được chẩn đoán sớm ở trẻ sơ sinh và điều trị bằng cách rọi đèn nhằm phòng tránh các nguy cơ do nhiễm độc thần kinh.

MỤC TIÊU:Nhằm đánh giá hiệu quả của ánh sánh liệu pháp bằng  cách sử dụng đèn compact TD 2 mặt  và  khẳng định rằng loại đèn mới này có hiệu quả tốt như  đèn biliblanket phối hợp đèn compact TD  8.9w/71 trong điều trị vàng da sơ sinh .

THIẾT KẾ: nghiên cứu tiền cứu, thử nghiệm lâm sàng có đối  chứng.

PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu trên 64 trẻ sơ sinh đủ tháng, vàng da nặng, được chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 2 cách rọi đèn: 32 trẻ trong nhóm nghiên cứu được rọi bằng đèn compact TD  hai mặt, 32 trẻ trong nhóm 2 được rọi bằng đèn biliblanket dưới lưng trẻ, phối hợp với chiếu đèn compact TD 8.9w/71.

KẾT QUẢ: Sau 12 giờ điều trị, bilirubin không kết hợp/ máu của nhóm được chiếu đèn compact TD hai mặt tương đương nhóm chiếu đèn 2 mặt với  đèn biliblanket ở dưới lưng. Các tốc độ giảm trung bình của bilirubin không kết  hợp  là: 5,24 ± 4.34 mg% sau 12 giờ rọi đèn, tốc độ này là 3,84 ± 3,44 mg%, đối với nhóm thứ 2 ( P>0,05 ). Nhưng ở thời điểm  24, 48 giờ rọi đèn thì mức giảm bilirubin không kết hợp ở nhóm nghiên cứu là  9.84± 4.87 mg% trong khi mức giảm này ở nhóm chứng chỉ là 7 ± 5.18 mg% ( P =  0.027). Sau đó ở thời điểm 48 giờ mức giảm này là 13,46 ± 6,13 mg% ở nhóm nghiên cứu và 10,69 ± 4,99 mg% ở nhóm thư2 ( P= 0, 029).
 Thời gian rọi đèn trung bình ở nhóm sử dụng đèn compact TD 2 mặt thâp hơn m