trang-trong.jpg

16/01/2009

So sánh hiệu quả của 2 phương pháp chiếu đèn hai mặt trong điều trị vàng da sơ sinh nặng do tăng Bilirubin gián tiếp

Ts. Bs. Ngô Minh Xuân và CS
Khoa Sơ sinh - BV Từ Dũ

Vàng da là một bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và vàng da nhân là một biến chứng rất nguy hiểm. Bệnh cần được chẩn đoán sớm ở trẻ sơ sinh và điều trị bằng cách rọi đèn nhằm phòng tránh các nguy cơ do nhiễm độc thần kinh.

MỤC TIÊU:Nhằm đánh giá hiệu quả của ánh sánh liệu pháp bằng  cách sử dụng đèn compact TD 2 mặt  và  khẳng định rằng loại đèn mới này có hiệu quả tốt như  đèn biliblanket phối hợp đèn compact TD  8.9w/71 trong điều trị vàng da sơ sinh .

THIẾT KẾ: nghiên cứu tiền cứu, thử nghiệm lâm sàng có đối  chứng.

PHƯƠNG PHÁP: Nghiên cứu trên 64 trẻ sơ sinh đủ tháng, vàng da nặng, được chọn ngẫu nhiên vào 1 trong 2 cách rọi đèn: 32 trẻ trong nhóm nghiên cứu được rọi bằng đèn compact TD  hai mặt, 32 trẻ trong nhóm 2 được rọi bằng đèn biliblanket dưới lưng trẻ, phối hợp với chiếu đèn compact TD 8.9w/71.

KẾT QUẢ: Sau 12 giờ điều trị, bilirubin không kết hợp/ máu của nhóm được chiếu đèn compact TD hai mặt tương đương nhóm chiếu đèn 2 mặt với  đèn biliblanket ở dưới lưng. Các tốc độ giảm trung bình của bilirubin không kết  hợp  là: 5,24 ± 4.34 mg% sau 12 giờ rọi đèn, tốc độ này là 3,84 ± 3,44 mg%, đối với nhóm thứ 2 ( P>0,05 ). Nhưng ở thời điểm  24, 48 giờ rọi đèn thì mức giảm bilirubin không kết hợp ở nhóm nghiên cứu là  9.84± 4.87 mg% trong khi mức giảm này ở nhóm chứng chỉ là 7 ± 5.18 mg% ( P =  0.027). Sau đó ở thời điểm 48 giờ mức giảm này là 13,46 ± 6,13 mg% ở nhóm nghiên cứu và 10,69 ± 4,99 mg% ở nhóm thư2 ( P= 0, 029).
 Thời gian rọi đèn trung bình ở nhóm sử dụng đèn compact TD 2 mặt thâp hơn một cách có ý nghĩa là   37,12 ± 15.35 ở nhóm nghiên cứu, so với 46.13± 23.23 giờ ở nhóm chứng (P =0.036)

KẾT  LUẬN: Đèn compact TD hai  mặt có hịêu quả tốt trong việc điều trị vàng da sơ sinh. Đèn này có thể trang bị một cách dễ dàng và kinh tế cho đa số các đơn vị điều trị sơ sinh.

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf