banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Sinh hoạt kỳ 2: Ban an toàn người bệnh - Học hỏi từ sai sót

Thời gian : 14g00 ngày 28 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt kỳ 1: Ban an toàn người bệnh

Thời gian : 14g00 ngày 21 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 14/07/2011

Thời gian : 14g00 ngày 14 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 07/07/2011

Thời gian : 14g00 ngày 07 tháng 07 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ ba, 28/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 28 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 30/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 30 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 09/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 09 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 02/06/2011

Thời gian : 14g00 ngày 02 tháng 06 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 26/05/2011

Thời gian : 14g00 ngày 26 tháng 05 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 12/05/2011

Thời gian : 14g00 ngày 12 tháng 05 năm 2011 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ