trang-trong.jpg
O6V2M90.jpg
Thông tin người bệnh

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm 

SO-DO-BUS_2016.jpg
Sơ đồ xe buýt

Các tuyến xe buýt: 02, 05, 06, 27, 38, 68, 53

GD KHAM THAI - DUYET-01.jpg
Các giai đoạn khám thai

Các giai đoạn mà thai phụ cần phải gặp bác sĩ và thực hiện các lâm sàng

DSC_2151_1_1.jpg
Lịch tiêm chủng

Địa điểm: Tầng trệt - Khu M1 - 227 Cống Quỳnh

Nội quy bệnh viện

Thời gian thăm bệnh:

 

- Buổi sáng                         :  Từ 05 giờ 00 đến 07 giờ 00
- Buổi trưa                          :  Từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30
- Buổi chiều, tối                  :  Từ 15 giờ 00 đến 21 giờ 00  

Logotudu.jpg
Nội quy bệnh viện

Thời gian thăm bệnh:

- Buổi sáng                         :  Từ 05 giờ 00 đến 07 giờ 00

- Buổi trưa                          :  Từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30

- Buổi chiều, tối                  :  Từ 15 giờ 00 đến 21 giờ 00

stockvault-pills-and-water135564.jpg
Qui trình khám Kế hoạch gia đình

Tầng 2 - Khu M1 - 227 Cống Quỳnh, Q1

DSC_1874_1.jpg
Lưu đồ khám thai

Tầng 1 - Khu M - 227 Cống Quỳnh, Q1

Logotudu.jpg
Qui trình khám phụ khoa

Tầng 2 - Khu khám M1 - 227 Cống Quỳnh, Q1

DSC_2370_1.jpg
Qui trình siêu âm

Tầng 2 - Khu khám M - 227 Cống Quỳnh, Q1

Tầng 1,2 - Khu khám N - 191 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1