Sonobi.png

Khám chữa bệnh

Hỏi - 08/05/2019

Xin hỏi quy trình khám bệnh khoa vô sinh hiếm muộn

Trả lời - 13/05/2019

Chào bạn,

Gửi bạn đường link thông tin về quy trình khám tại khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ:

http://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/hiem-muon/qui-dinh-kham-va-dieu-tri-benh-nhan-hiem-muon/

bạn có thể tham khảo các thông tin khác về khám hiếm muộn tại đây:

http://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/hiem-muon/

CNHS. Phạm Thu Hằng
P. Công tác xã hội