banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

26/07/2023

Thông tin thuốc tháng 07/2023: báo cáo ADR 6 tháng đầu năm 2023

 

I. Tình hình báo cáo ADR 6 tháng đầu năm 2023

a) Số lượng báo cáo ADR phân bố theo tháng

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận 209 báo cáo ADR, tăng 1,78 lần so với cùng kỳ năm 2022 (117 báo cáo). Trong đó, ghi nhận 43 báo cáo ADR từ khối ngoại trú, tăng 3,58 lần so với năm 2022 (12 báo cáo).

Số lượng báo cáo ADR nội trú trong năm 2023 phân bố theo tháng không tương ứng với số lượng bệnh của từng tháng (Hình 1). Trong tháng 2 và tháng 4, số lượng báo cáo ADR thấp hơn so với các tháng còn lại.

- 6 tháng đầu năm 2023: 1 báo cáo ADR thực hiện/356 người bệnh.

- 6 tháng đầu năm 2022: 1 báo cáo ADR thực hiện/298 người bệnh.

b) Số lượng báo cáo ADR phân bố theo khoa lâm sàng

Khoa lâm sàng

6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm 2022

Khoa Gây Mê Hồi Sức

79

51

Khoa Dược

34

6

Khoa Sanh

29

10

Khoa Sản A-B

12

15

Khoa Sản N1

11

6

Khoa Phụ

8

0

Khoa Kế Hoạch Gia Đình

7

3

Khoa Ung Bướu Phụ Khoa

7

2

Khoa Sản N2

5

8

Khoa Hậu Phẫu

4

3

Khoa Nội Soi

4

3

Khoa Sản H

3

2

Khoa Khám Phụ Khoa

2

0

Khoa Cấp Cứu Chống Độc

2

1

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

1

0

Khoa Sản M

1

3

Khoa Sơ sinh

0

1

Khoa Hiếm Muộn

0

0

Bảng 1. Phân bố số báo cáo ADR theo khoa lâm sàng trong 6 tháng đầu năm 2023

Nhận xét

So với 6 tháng đầu năm 2022, số lượng báo cáo ADR từ các khoa lâm sàng có sự thay đổi rõ rệt (Bảng 1):

- Số lượng báo cáo ADR từ khoa Gây mê hồi sức, khoa Sanh và khoa Phụ tăng hơn 1,5 lần.

- Số lượng báo cáo ADR từ khối ngoại trú (khoa Dược, khoa Kế hoạch gia đình, khoa Khám phụ khoa) tăng hơn 3,5 lần.

- Không ghi nhận báo cáo ADR từ khoa Sơ sinh và khoa Hiếm muộn.

c) Số lượng báo cáo ADR phân bố theo đối tượng báo cáo 

 

Số báo cáo ADR

Tỉ lệ (%)

Bác sĩ

103

49,3%

Dược sĩ

34

16,3%

Hộ sinh

70

33,4%

Kỹ thuật viên

1

0,5%

Cử nhân

1

0,5%

Bảng 2. Phân bố số báo cáo ADR theo đối tượng báo cáo

Nhận xét: Đối tượng báo cáo ADR chủ yếu là Bác sĩ, với 103 báo cáo (chiếm tỉ lệ 49,3%), đa số là các Bác sĩ từ khoa Gây mê hồi sức. Báo cáo được thực hiện bởi Dược sĩ tăng 4,25 lần so với cùng kỳ năm 2022.

II. Thông tin về thuốc gây ADR trong 6 tháng đầu năm 2023

a) Theo nhóm dược lý

03 nhóm thuốc có số lượng báo cáo ADR cao trong 6 tháng đầu năm 2023, bao gồm:

Nhóm thuốc

Tỷ lệ số báo cáo ADR trên tổng số báo cáo (%)

Phân tích

Kháng sinh

48,8%

      - Cefovidi 1g (Cefotaxim) chiếm tỷ lệ cao nhất: 26,4% (27 báo cáo ADR), theo sau là Cefazolin (Cefazolin natri), chiếm tỷ lệ 18,6% (19 báo cáo ADR).

      - 95,1% (97 báo cáo ADR) thuộc nhóm kháng sinh β-lactam.

Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid

19,6%

      - 90,2% (37 báo cáo ADR) liên quan đến nhóm thuốc giảm đau chống viêm không steroid (Diclofenac, Ibuprofen).

      - 3 báo cáo ADR liên quan đến Paracetamol đường truyền.

Thuốc kháng sinh, kháng nấm đặt âm đạo

7,7%

87,5% (14 báo cáo ADR) liên quan đến thuốc đặt âm đạo có chứa thành phần kháng sinh Metronidazol.

Bảng 3. Phân bố tỷ lệ báo cáo ADR theo nhóm thuốc trong 6 tháng đầu năm 2023

b) Theo nhóm thuốc có nguy cơ cao gây ADR

Một số báo cáo ADR liên quan đến thuốc có nguy cơ cao gây ADR trong 6 tháng đầu năm 2023, bao gồm:

Hoạt chất

Tên thành phẩm của thuốc

Nhà sản xuất

Số báo cáo ADR liên quan

Atracurium besilate

Atracurium Hameln 10mg/ml

Siegfried Hameln GmbH

4

Tracrium 25mg/2,5ml

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A

2

Carboplatin

Bocartin 150mg/15ml

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

2

Carboplatin Sindan 150mg/15ml

S.C.Sindan-Pharma SRL

1

Carboplatin 450mg/45ml

S.C.Sindan-Pharma SRL

1

Enoxaparin natri

Gemapaxane 4000UI/4ml

Italfarmaco, S.p.A.

1

Iodine

Xenetix 300

Guerbet

1

Lidocain HCl

Lidocain 2% Kabi

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

1

Methotrexat

Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

1

Morphin hydroclorid

Morphin 10mg/ml

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Vidipha Bình Dương

1

Oxytocin

Vinphatoxin 5IU/ml

Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc

1

Paclitaxel

Anzatax 100mg/16,7ml

Hospira Australia Pty Ltd

2

Ropivacaine

Anaropin 5mg/ml

AstraZeneca AB

1

Suxamethonium

Suxamethonium Chlorid Vuab 100mg

VUAB Pharma a.s.

1

Bảng 4. Các báo cáo ADR của thuốc trong danh mục các thuốc thuộc nhóm nguy cơ cao gây ADR trong 6 tháng đầu năm 2023

c) Theo mức độ đe doạ tính mạng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 13 báo cáo ADR của Bệnh viện Từ Dũ ghi nhận ở mức độ đe doạ tính mạng (Bảng 5). Trong đó, ghi nhận 2/13 bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thuốc gây phản ứng ở mức độ nhẹ. Các trường hợp còn lại không ghi nhận tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn.

Nhóm thuốc

Số báo cáo ADR có mức độ đe doạ tính mạng

Phân tích

Thuốc điều trị ung thư

5

      - Canpaxel (Paclitaxel): 1 báo cáo

      - Bocartin 150mg/15ml (Carboplatin): 2 báo cáo

      - Carboplatin Sindan (Carboplatin): 2 báo cáo

Kháng sinh

4

100% các báo cáo ADR liên quan đến kháng sinh đều là kháng sinh nhóm β-lactam:

      - Cefazolin 1g (Cefazolin natri): 2 báo cáo

      - Cefazoline Panpharma 1g (Cefazolin natri): 1 báo cáo

      - Tazocin 4,5g (Piperacillin-tazobactam): 1 báo cáo

Thuốc chống nôn

1

1 báo cáo liên quan đến Metoran 10mg/2ml (Metoclopramid hydroclorid)

Thuốc giãn cơ, giải giãn cơ

1

1 báo cáo liên quan đến Atracurium Hameln 10mg/ml (Atracurium besilate)

Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid

1

1 báo cáo liên quan đến Diclofenac 100mg (Diclofenac)

Dị nguyên không rõ loại

1

1 báo cáo liên quan đến các thuốc sau:

      - Degas 8mg/4mL (Ondansetron)

      - Fresofol 1% MCT/LCT (Fresofol)

      - Sufentanil-Hameln 50mcg/mL (Sufentanil)

      - Rocuronium Kabi 10mg/mL (Rocuronium)

Bảng 5. Các báo cáo ADR ở mức độ đe doạ tính mạng được báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2023

III. Tóm tắt

-  Số lượng báo cáo ADR trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 1,78 lần so với cùng kỳ năm 2022.

-  Số lượng báo cáo ADR từ khối ngoại trú tăng mạnh (tăng 3,58 lần).

-  Số lượng báo cáo ADR ở mức độ đe dọa tính mạng tăng hơn 2 lần.