banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

02/06/2011

Thông tin thuốc: tháng 05/2011

LIỀU KHÁNG SINH THEO VỊ TRÍ NHIỄM KHUẨN

DS. Đặng Thị Thuận Thảo
    Phòng Dược Lâm Sàng, Thông Tin Thuốc – BV Từ Dũ

 

Tài liệu tham khảo
  1. NewYork-Presbyterian Hospital, Columbia University Medical Center Guideline: Medication Use Manual (November 2010), Usual Initial Doses for Recommended Antibiotics and Indications for Patients with Normal Renal and Hepatic Function, p12
  2.  
  3. Sở Y Tế, Bệnh viện Từ Dũ (2011), Danh mục thuốc chủ yếu của bệnh viện

 

Files đính kèm