banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

01/04/2020

Thông tin thuốc tháng 03/2020

 1. 1.      Khuyến cáo của WHO về sử dụng thuốc co hồi tử cung phòng ngừa băng huyết sau sinh (BHSS)

Ngữ cảnh

Khuyến cáo

Hiệu quả và tính an toàn của  các thuốc co hồi tử cung dùng trong phòng ngừa BHSS

WHO khuyến cáo sử dụng thuốc co hồi tử cung vào giai đoạn 3 của chuyển dạ nhằm phòng ngừa BHSS trong tất cả các ca sinh. WHO khuyến cáo sử dụng một trong những thuốc co hồi tử cung sau đây: 

 • Oxytocin 10IU TB hoặc TM*
 • Carbetocin 100μg TB hoặc TM* (cân nhắc chi phí – hiệu quả)
 • Misoprostol 400μg hoặc 600μg uống*
 • Ergometrine/methylergometrine 200μg TB hoặc TM*
 • Dạng phối hợp của oxytocin và ergometrine ở liều cố định 5IU/500μg TB

Lựa chọn thuốc co hồi tử cung phòng ngừa BHSS

Oxytocin vẫn là thuốc được khuyến cáo là lựa chọn đầu tay để phòng ngừa BHSS trong mọi ca sanh.

Các cơ sở y tế không có oxytocin hoặc không đảm bảo chất lượng oxytocin có thể sử dụng các thuốc co hồi tử cung đường tiêm khác (carbetocin, ergometrine/methylergometrine, phối hợp oxytocin và ergometrine liều cố định) hoặc misoprostol đường uống với mục đích phòng ngừa BHSS.

Cần loại trừ các trường hợp tăng huyết áp trước khi sử dụng ergometrine/methylergometrine và dạng phối hợp oxytocin và ergometrine liều cố định. 

Tại cơ sở không có nhân viên y tế được đào tạo để tiêm thuốc co hồi tử cung, nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng được khuyến cáo rằng có thể sử dụng misoprostol đường uống (400μg hoặc 600μg).

WHO không khuyến cáo sử dụng các thuốc prostaglandins đường tiêm (carboprost, sulprostone) để phòng ngừa BHSS. Theo phân tích gộp từ Cochrane, bằng chứng với độ tin cậy thấp cho thấy misoprostol, prostaglandins TB, và ergometrine có tác dụng tương đương với oxytocin trong phòng ngừa BHSS > 500ml.

 • TB:  tiêm bắp, TM: tĩnh mạch
 • *: đây là các thuốc có trong DMT của Bệnh viện Từ Dũ.

-      Oxytocin: Oxytocin hoặc Vinphatoxin

-      Carbetocin: Duratocin

-      Misoprostol: Heraprostol

-      Methylergometrine: Vingomin hoặc methylergometrine maleate injection

 

 1. 2.      Sơ đồ sử dụng thuốc co hồi tử cung phòng ngừa BHSS theo khuyến cáo của WHO

 

Tài liệu tham khảo

 1. Vogel JP, Williams M, Gallos I, et alWHO recommendations on uterotonics for postpartum haemorrhage prevention: what works, and which one?BMJ Global Health 2019;4:e001466.
 2. Gallos  ID, Papadopoulou  A, Man  R, Athanasopoulos  N, Tobias  A, Price  MJ, Williams  MJ, Diaz  V, Pasquale  J, Chamillard  M, Widmer  M, Tunçalp  Ö, Hofmeyr  GJ, Althabe  F, Gülmezoglu  AM, Vogel  JP, Oladapo  OT, Coomarasamy  A. Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta‐analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 12. Art. No.: CD011689. DOI: 10.1002/14651858.CD011689.pub3.

 

    TỔ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC           HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ