banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

02/03/2010

Thông tin thuốc: tháng 01 và 02/2010

Khoa Dược - BV Từ Dũ

Nội dung :

- Phân loại các progestin
- Hoạt tính sinh học của  progesterone tự nhiên và progestin tổng hợp

- Hoạt tính progesterone trên nội mạc tử cung và tác dụng kháng gonadotropin (liều ức chế rụng trứng) của các loại progestin

- Liều progesterone (đường uống) làm biến đổi nội mạc tử cung tùy theo điều trị liên tục hoặc theo chu kỳ
- Một số chế phẩm chứa progesterone

1. Phân loại các progestin

Progestin

Ví dụ

Progesterone

Progesterone tự nhiên

Retroprogesterone

Dydrogesterone

Dẫn xuất Progesterone

Medrogestone

Dẫn xuất 17α-Hydroxyprogesterone (pregnanes)

Medroxyprogesterone acetate, megestrol acetate, chlormadinone acetate, cyproterone acetate

Dẫn xuất 17α-Hydroxynorprogesterone (norpregnanes)

Gestonorone caproate, nomegestrol acetate

Dẫn xuất19-Norprogesterone (norpregnanes)

Demegestone, promegestone, nesterone, trimegestone

Dẫn xuất 19-Nortestosterone (estranes)

Norethisterone = norethindrone, norethisterone acetate, lynestrenol, ethynodiol acetate, norethinodrel

Dẫn xuất 19-Nortestosterone (gonanes)

Norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, etenogestrel, gestodene, norgestimate, dienogest.

Dẫn xuất Spirolactone

Drospirenone

2. Hoạt tính sinh học của progesterone tự nhiên và progestin tổng hợp

   


Progestin

Hoạt tính progesterone

Kháng gonadotropin

Kháng estrogen

Hoạt tính estrogen

Hoạt tính androgen

Kháng androgen

Hoạt tính gluco-corticoid

Kháng mineralo-corticoid

Progesterone

+

+

+

±

+

+

Dydrogesterone

+

+

±

±

Medrogestone

+

+

+

±

Dẫn xuất 17α-Hydroxy

Chlormadinone acetate

+

+

+

+

+

Cyproterone acetate

+

+

+

++

+

Megestrol acetate

+

+

+

±

+

+

Medroxy-progesterone-acetate

+

+

+

±

+

Dẫn xuất 19-Nor-progesterone

Nomegestrol acetate

+

+

+

±

Promegestone

+

+

+

Trimegestone

+

+

+

±

±

Dẫn xuất spirolactone

Drospirenone

+

+

+

+

+

Dẫn xuất 19-Nortestosterone

Norethisterone

+

+

+

+

+

Lynestrenol

+

+

+

+

+

Norethinodrel

±

+

±

+

±

Levonorgestrel

+

+

+

+

Norgestimate

+

+

+

+

3-Keto-desogestrel

+

+

+

+

Gestodene

+

+

+

+

+

+

Dienogest

+

+

±

±

+

(+) Tác dụng mạnh/trung bình; (±) tác dụng yếu; (-) không tác dụng


* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.