banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

31/05/2010

Liều lặp lại betamethasone trước sanh – không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hoặc sự phát triển thần kinh?

Tóm tắt 

Theo một thử nghiệm ngẫu nhiên, việc sử dụng một liều đơn lặp lại betamethasone trước sanh ở các thai phụ có nguy cơ sinh non không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hay phát triển thần kinh ở các trẻ được theo dõi đến lúc 2 tuổi.

Các tác giả ghi nhận rằng một liều đơn corticosteroid được dùng trước sanh 7 ngày đến 24 giờ làm giảm nguy cơ hội chứng suy hô hấp (RDS) và tỷ lệ tử vong. Các nghiên cứu không ngẫu nhiên chứng tỏ rằng dùng liều lặp lại mỗi tuần ở thai phụ chưa sanh sau liều đơn ban đầu có thể cải thiện biến chứng về hô hấp, nhưng làm chậm phát triển thai nhi và có thể làm giảm sự phát triển thần kinh. 

Một nghiên cứu tiền cứu so sánh với giả dược trước đây đánh giá việc sử dụng một liều lặp lại betamethasone (12mg) ở thai phụ dọa sanh non trước 34 tuần và chưa chuyển dạ sinh sau 7 ngày kể từ khi tiêm một liều đơn betamethasone. Kết quả nghiên cứu cho thấy liệu pháp này không làm giảm sự phát triển bào thai cũng như không cải thiện biến chứng ở trẻ sanh non so với nhóm dùng giả dược trong quá trình nhập viện đầu tiên.  

Bài này báo cáo về những biến chứng được theo dõi trong 2 năm ở 259 (82%) trẻ còn sống trong nghiên cứu, những đối tượng này đã trải qua  các cuộc trắc nghiệm tâm lý và thần kinh học và đánh giá về khả năng ngôn ngữ vào năm 2 tuổi. Tỷ lệ sống sót mà không có giảm phát triển thần kinh nghiêm trọng tương tự ở hai nhóm (98% ở nhóm dùng betamethasone và 99% ở nhóm dùng giả dược) và không có sự khác biệt nào về sự tăng trưởng, tỷ lệ tái nhập viện, hoặc nguy cơ liệt não.

Các tác giả kết luận rằng “một liều đơn lặp lại betamethasone trước sanh không tác động lên sự tăng trưởng hay phát triển thầ  kinh ở trẻ 2 tuổi. Một hoặc hai liều lặp lại betamethasone trước sanh có thể ích lợi trong việc làm giảm bệnh phổi cấp tính, nếu có thể trì hoãn được sanh non ít nhất 24 giờ sau liệu pháp corticosteroid. Cần có thêm những nghiên cứu  theo dõi trước khi đưa ra một khuyến cáo.

Reference:

Archives of Disease in  Childhood - Fetal and Neonatal Edition 2009; 94:F402-F406
Source: Arch Dis Childhood - Fetal and Neonatal Edition
Date published: 25/01/2010

 

DS. Nguyễn Thị Thúy Anh (Dịch)
Khoa Dược - BV Từ Dũ