banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

04/07/2011

Để cai thuốc lá thành công

Trong đời sống dù bạn ở lứa tuổi nào, già hay trẻ, nam hay nữ đều có cơ hội tốt để bỏ hút thuốc lá. Nghiên cứu của Viện sức khỏe Hoa Kỳ cho thấy trong khi các hỗ trợ dừng hút thuốc lá có hiệu quả trong việc hỗ trợ một số người bỏ thuốc lá nhưng có sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ thành công dài hạn ở các nhóm cụ thể. Nghiên cứu thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu kiểm soát thuốc lá Anh quốc, xem xét lại các nghiên cứu được công bố từ năm 1990 đến 2007. 

Các chuyên gia ghi nhận người hút thuốc lớn tuổi có nhiều khả năng bỏ thuốc lá thành công hơn so với người hút thuốc trẻ, đàn ông dễ thành công hơn phụ nữ mặc dù thực tế là nhiều phụ nữ tham gia dịch vụ cai thuốc lá và các nhóm yếu thế hơn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn khi bỏ hút thuốc lá. 

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy phụ nữ có động lực mạnh mẽ trong cai thuốc lá nhưng đàn ông lại dễ thành công hơn khi tiếp cận dịch vụ này. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của cai thuốc lá ở phụ nữ, chẳng hạn về yếu tố tự tin, mối liên hệ liên quan giới tính và sự trống vắng, sự khác biệt ý nghĩa và vai trò của hút thuốc lá trong đời sống của đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ có thai có cơ hội để cai thuốc và họ thường đăng ký các dịch vụ hỗ trợ nhưng việc ngưng hút thuốc chỉ trong giai đoạn mang thai còn sau đó thì tái hút lại. Tỷ lệ người hút thuốc ngừng tiếp cận các dịch vụ cai hút thuốc lá thấp ở những vùng khó khăn (52,6%) so với các nơi khác (57,9%). Nhóm nghiên cứu kết luận rằng, dịch vụ giúp cai thuốc lá sẽ tạo nên sự phân bổ giảm tỉ lệ hút thuốc. Để đạt được mục tiêu giảm hút thuốc cần phải đảm bảo hai vấn đề: tăng cường các can thiệp cai thuốc lá ở các nhóm đặc biệt và vấn đề nhận thức các chính sách kiểm soát thuốc lá.

Theo Sức khỏe & đời sống

 

(Theo EurekAlert)

 

ĐẶNG MINH TRÍ