banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

26/07/2011

Bệnh tự kỷ ở trẻ liên quan đến cơ địa người mẹ khi mang thai

Các nhà nghiên cứu đã quan sát 192 cặp sinh đôi, bao gồm cả sinh đôi cùng trứng và khác trứng mà trong mỗi cặp có ít nhất một trẻ bị mắc bệnh tự kỷ. Kết quả: 77% trong số các cặp sinh đôi nam và 50% các cặp sinh đôi nữ cả hai trẻ đều mắc bệnh tự kỷ. Đặc biệt, ở các cặp sinh đôi khác trứng, tỉ lệ mắc bệnh tự kỷ cũng khá cao với 31% ở các cặp   nam và 36% ở nữ. Các cặp sinh đôi khác trứng chỉ giống nhau ở 50% bộ gen di truyền nhưng lại cùng được sinh ra từ một tử cung của người mẹ. Do vậy, điều này cho thấy nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ ngoài gen di truyền còn có khả năng xuất phát từ thể trạng, tâm lý và tuổi tác của người mẹ khi đang mang thai. 

Theo một nghiên cứu khác, trẻ bị mắc bệnh tự kỷ có thể tăng nếu như người mẹ sử dụng các loại thuốc chống trầm cảm trong thời gian mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu.  

Theo Sức khỏe & đời sống