banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

27/08/2022

Bác sĩ "cân não" hóa trị cho cô gái trẻ đang hôn mê nguy kịch

https://dantri.com.vn/suc-khoe/bac-si-can-nao-hoa-tri-cho-co-gai-tre-dang-hon-me-nguy-kich-20220827111206401.htm