banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

25/07/2011

100% trẻ dưới 5 tuổi được uống vắc-xin phòng bại liệt

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận nhằm thực hiện kế hoạch  của Bộ Y tế trong việc bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt. 

Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm nguồn lực tổ chức chiến dịch uống vắc-xin bại liệt (OPV) bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi tại các vùng nguy cơ nhằm đạt các yêu cầu sau: 100% trẻ em dưới 5 tuổi uống đủ 2 liều vắc-xin bại liệt trong chiến dịch, có kế hoạch uống vét sau 2 vòng chiến dịch; bảo đảm an toàn tiêm chủng về sử dụng vắc- xin và sinh phẩm của y tế trong dự phòng và điều trị; phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để triển khai vào thời gian phù hợp, bảo đảm tiến độ và các yêu cầu của chiến dịch.

Theo Người lao động