banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xin chào

Hỏi - 14/10/2016

Năm nay em 26 t. Mang thai được 14 tuần. Em đi khám BS nói 3 vi trí bám thai: mặt trước thấp như vậy có ảnh hưỡng đến thai nhi không?

Trả lời

Chào bạn

Nên khám và siêu âm lại sau 4 tuần, chưa có kết luận gì gây ảnh hưởng thai cả.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh