banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Són tiểu hay rỉ ối

Hỏi - 05/08/2016
Em mang thai được 26 tuần thỉnh thoảng quần trong bi ướt rất ít, em phải làm sao để phân biệt són tiểu hay rỉ ối, nếu rỉ ối thì em phải làm sao. Em đang theo dõi thai ở khu dịch vụ của bệnh viện từ dũ.
Trả lời
Chào bạn,

Rỉ ối thường số lượng nước ra nhiều hơn và liên tục, màu sắc cũng khác, trong hơn và mùi cũng khá tanh hơn. Khi bị rỉ ối phải nhập viện ngay bạn ạ.

Thân mến,

ThS. BS Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ