banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Ngày dự sinh

Hỏi - 31/10/2014
Chào bác sĩ, Em có thắc mắc mong bác sĩ giải đáp giúp em:

- Khi vợ em biết có thai thì đi khám tại bác sĩ tư khi đó siêu âm thai được 4 tuần 2 ngày (21.03.2014) và hẹn 1 tháng sau tái khám.

- Ngày 24.04, vợ em đi khám và siêu âm thai được 11 tuần và bác sĩ ghi "dự sinh là tuần 02.11.2014"

- Ngày 01.05, bác sĩ cho đi siêu âm màu đo độ mờ da gáy là làm double test, kết quả siêu âm thai được 11 tuần 4 ngày, ngày dự sinh 16.11.2014

- Sau đó, vợ em không khám bác sĩ tư nữa mà vào Từ Dũ khám ngày 28.06, bác sĩ chẩn đoán lâm sàng thai được 20-21 tuần nhưng kết quả siêu âm thai 4 chiều thì kết luận thai khoảng 19 tuần và hẹn 3 tuần sau tái khám

- Ngày 19.07, vợ em tái khám theo hẹn, bác sĩ chẩn đoán lâm sàng thai khoảng 24 tuần và cho đi siêu âm thai 4 chiều thì kết quả thai khoảng 21-22 tuần. Khi đó, độ mờ da gáy là 5.7 mm, bác sĩ nói độ mờ da gáy hơi dày nên hẹn ngày 21.10 đi siêu âm tiền sản, kết quả bình thường. Nhưng bác sĩ kết luận tuổi thai khoảng 23 tuần (bác sĩ căn cứ trên siêu âm thai 10-11 tuần ngày 24.04.2014) và dự sinh là ngày 13.11.2014

- Ngày 16.08, tái khám và bác sĩ chẩn đoán lâm sàng là thai 25 tuần

- Ngày 20.09, bác sĩ chẩn đoán thai 30-31 tuần

- Ngày 12.10, bác sĩ chẩn đoán thai 34-35 tuần, siêu âm thai nặng khoảng 2.200 gram

- Ngày 25.10, bác sĩ chẩn đoán thai 36-37 tuần và cho siêu âm thai + đo NST và kết quả siêu âm: + ĐKLĐ: 84 mm + Chu vi đầu: 304 mm + CDXĐ: 67 mm + ĐKNB: 102 mm + CVB: 333 mm + Lượng nước ối bình thường + Vị trí nhau bám: mặt sau nhóm 1 + Độ trưởng thành: 3 + Cân nặng khoảng: 2.800 gram và hẹn 5 ngày sau tái khám.

- Ngày 30.10, tái khám thì bác sĩ xem những kết quả của những lần khám trước, bác sĩ chẩn đoán tuổi thai khoảng 36-37 tuần và cho đi siêu âm màu doppler mạch máu thai nhi, kết quả như sau:

+ ĐKLĐ: 87 mm

+ CDXĐ: 67 mm

+ ĐKNB: 91 mm

+ CVB: 311

+ Ước lượng cân nặng thai nhi # 2600 gr (21%)

+ Doppler màu ĐM Rốn: RI: 0,61 S/D: 2,5

+ Doppler màu ĐM Não giữa: RI: 0,8 S/D: 4,9 + Lượng nước ối bình thường

+ Vị trí nhau bám: mặt sau nhóm 1

+ Độ trưởng thành: 2

+ Bất thường thai nhi: vùng cổ thai nhi có dạng dây rốn (1 vòng) và hẹn 1 tuần sau tái khám. Vậy, bác sĩ cho em hỏi:

1. Tuổi thai khoảng bao nhiêu tuần rồi ah? và ngày dự sinh nào là chính xác?

2. Siêu âm ngày 25.10 và 30.10 lại khác nhau về độ trưởng thành, vậy kết luận nào là đúng về độ trưởng thành?

3. Về cân nặng thai nhi cũng khác nhau?

4. Bất thường thai nhi: vùng cổ thai nhi có dạng dây rốn (1 vòng). Như vậy có nguy hiểm không a? Cảm ơn bác sĩ nhiều ah? Em Quý   

Chào bác sĩ, Em có thắc mắc mong bác sĩ giải đáp giúp em:

- Khi vợ em biết có thai thì đi khám tại bác sĩ tư khi đó siêu âm thai được 4 tuần 2 ngày (21.03.2014) và hẹn 1 tháng sau tái khám.

- Ngày 24.04, vợ em đi khám và siêu âm thai được 11 tuần và bác sĩ ghi "dự sinh là tuần 02.11.2014"

- Ngày 01.05, bác sĩ cho đi siêu âm màu đo độ mờ da gáy là làm double test, kết quả siêu âm thai được 11 tuần 4 ngày, ngày dự sinh 16.11.2014

- Sau đó, vợ em không khám bác sĩ tư nữa mà vào Từ Dũ khám ngày 28.06, bác sĩ chẩn đoán lâm sàng thai được 20-21 tuần nhưng kết quả siêu âm thai 4 chiều thì kết luận thai khoảng 19 tuần và hẹn 3 tuần sau tái khám

- Ngày 19.07, vợ em tái khám theo hẹn, bác sĩ chẩn đoán lâm sàng thai khoảng 24 tuần và cho đi siêu âm thai 4 chiều thì kết quả thai khoảng 21-22 tuần. Khi đó, độ mờ da gáy là 5.7 mm, bác sĩ nói độ mờ da gáy hơi dày nên hẹn ngày 21.10 đi siêu âm tiền sản, kết quả bình thường. Nhưng bác sĩ kết luận tuổi thai khoảng 23 tuần (bác sĩ căn cứ trên siêu âm thai 10-11 tuần ngày 24.04.2014) và dự sinh là ngày 13.11.2014

- Ngày 16.08, tái khám và bác sĩ chẩn đoán lâm sàng là thai 25 tuần

- Ngày 20.09, bác sĩ chẩn đoán thai 30-31 tuần

- Ngày 12.10, bác sĩ chẩn đoán thai 34-35 tuần, siêu âm thai nặng khoảng 2.200 gram

- Ngày 25.10, bác sĩ chẩn đoán thai 36-37 tuần và cho siêu âm thai + đo NST và kết quả siêu âm: + ĐKLĐ: 84 mm + Chu vi đầu: 304 mm + CDXĐ: 67 mm + ĐKNB: 102 mm + CVB: 333 mm + Lượng nước ối bình thường + Vị trí nhau bám: mặt sau nhóm 1 + Độ trưởng thành: 3 + Cân nặng khoảng: 2.800 gram và hẹn 5 ngày sau tái khám.

- Ngày 30.10, tái khám thì bác sĩ xem những kết quả của những lần khám trước, bác sĩ chẩn đoán tuổi thai khoảng 36-37 tuần và cho đi siêu âm màu doppler mạch máu thai nhi, kết quả như sau:

+ ĐKLĐ: 87 mm

+ CDXĐ: 67 mm

+ ĐKNB: 91 mm

+ CVB: 311

+ Ước lượng cân nặng thai nhi # 2600 gr (21%)

+ Doppler màu ĐM Rốn: RI: 0,61 S/D: 2,5

+ Doppler màu ĐM Não giữa: RI: 0,8 S/D: 4,9 + Lượng nước ối bình thường

+ Vị trí nhau bám: mặt sau nhóm 1

+ Độ trưởng thành: 2

+ Bất thường thai nhi: vùng cổ thai nhi có dạng dây rốn (1 vòng) và hẹn 1 tuần sau tái khám. Vậy, bác sĩ cho em hỏi:

1. Tuổi thai khoảng bao nhiêu tuần rồi ah? và ngày dự sinh nào là chính xác?

2. Siêu âm ngày 25.10 và 30.10 lại khác nhau về độ trưởng thành, vậy kết luận nào là đúng về độ trưởng thành?

3. Về cân nặng thai nhi cũng khác nhau?

4. Bất thường thai nhi: vùng cổ thai nhi có dạng dây rốn (1 vòng). Như vậy có nguy hiểm không a? Cảm ơn bác sĩ nhiều ah? Em Quý   

Trả lời
Chào Vũ,

Bạn theo dõi sự phát triển thai nhi của bạn rất kỹ. Đây là điều tốt. Nhưng bạn nên nhớ khi tính tuổi thai các siêu âm ở tuổi thai khoảng 11 -12 tuần cho kết quả ngày dự sinh gần đúng nhất với tuổi thai thực sự.

 Như vậy ngày dự sinh tính theo siêu âm của con bạn khoảng 14 – 16 /11. +/- 5 ngày(đây là sai số chấp nhận được ở tuổi thai này). Như vậy

1. Tuổi thai con bạn hiện nay là 37 – 38 tuần, có nghĩa là đã đủ trưởng thành.

2. Độ trưởng thành là độ trưởng thành của bánh nhau, có sự thay đổi là do thai của bạn trưởng thành thì bánh nhau trưởng thành.. khi thai lớn lên thì cân nặng thai nhi thay đổi, đó là chuyện bình thường

3. Bạn có thể tham khảo các câu trả lời trước đây về dây rốn quấn cổ thai nhi, nói chung là không khác gì các thai kỳ bình thường khác.

Thân mến,

Ths. BS Phan Thanh Bình 
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ