banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Giải thích kết quả xét nghiệm rubella

Hỏi - 31/12/2016

Xin chào bác sĩ. Ngày 27/12 vợ tôi(đang mang thai 16 tuần) có đi xét nghiệm rubella. Sau khi có kết quả bác sĩ bảo chỉ số hơi cao đề nghị 2 tuần sau xét nghiệm lại.Vợ tôi và tôi rất lo lắng, mong bác sĩ giải thích kết quả xét nghiệm và tư vấn giúp vợ chồng tôi nên làm gì bây giờ: _Treponema pallidum(RPR định tính): Kết quả: âm tính ĐVT:không ghi Giới hạn: không ghi. _Rubella virus IgM miễn dịch tự động: Kết quả :10.0 Non-Reaction. ĐVT:AU/ml Giới hạn: Neg:<25. _Rubella virus IgG miễn dịch tự động : Kết quả :31.1 Reaction. ĐVT:UI/ml Giới hạn :Neg:<10.

Trả lời

Chào bạn

Kết quả của vợ bạn có thể chưa xác định là có đang trong giai đoạn nhiễm cấp hay không vì vậy cần làm lại sau 2 tuần và việc này giúp ích cho thai kỳ của vợ bạn. Nếu kết quả không tăng và giảm thì có nghĩa là vợ bạn không nhiễm và thai kỳ an toàn với Rubella.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh