banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

10/12/2021

Những ưu tiên tư vấn ngừa thai thời kỳ COVID-19

Bài báo cáo online: “Cập nhật hướng dẫn ngừa thai mới thời kỳ COVID-19” 

Chuyên đề: Những ưu tiên tư vấn ngừa thai thời kỳ COVID-19 – BS.CKII. Nguyễn Thị Bích Ty

Mời Quý đồng nghiệp tải về hoặc xem tại đây

https://docs.google.com/presentation/d/1m2j0QWxAXqmIHkkWm6Fj4idnS7dXDKkn/edit#slide=id.p1

Trân trọng./.

Files đính kèm