trang-trong.jpg
Cập nhật các kỹ thuật kích thích buồng trứng trong hỗ trợ sinh sản

Kích thích buồng trứng (KTBT) là khâu đầu tiên nhưng rất quan trọng trong qui trình thụ tinh ống nghiệm (TTON). Bằng kỹ thuật này, trong một chu kỳ sinh sản của người phụ nữ, nhiều nang noãn sẽ được phát triển (so với một nang trong chu kỳ tự nhiên) và hệ quả là chọc hút được nhiều trứng, tạo được nhiều phôi làm tăng khả năng có thai cho người được điều trị. Việc sử dụng gonadotrophins trong kích thích buồng trứng là một trong những bước tiến có ý nghĩa quan trọng để cải thiện tỉ lệ thành công trong điều trị hỗ trợ sinh sản.

Nhìn lại hiệu quả của bơm tinh trùng vào buồng tử cung

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đã được áp dụng điều trị hiếm muộn từ nhiều năm. Phương thức điều trị khác nhau giữa các trung tâm hỗ trợ sinh sản và thậm chí khác nhau giữa chuyên gia về hiếm muộn. Tuy nhiên, bản chất của IUI là kích thích noãn kết hợp với bơm tinh trùng vào buồng tử cung đúng thời điểm. Kỹ thuật này được áp dụng điều trị các nguyên nhân hiếm muộn: từ rối loạn rụng trứng, các vấn đề yếu tố do nam, đến các trường hợp “hiếm muộn không rõ nguyên nhân”.

Cải thiện kết quả thụ tinh trong ống nghiệm

Từ năm 1878, hàng trăm ngàn trẻ em đã được sinh thành công nhờ vào kết quả của thụ tinh trong ống nghiệm. Ở Mỹ, thụ tinh ống nghiệm chiếm 1% trong số những trẻ được sinh ra. Ở Singapore, số trẻ được thụ tinh và sinh ra nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản gia tăng từ khoảng 150 mỗi năm (năm 1983) đến 1149 (năm 2009).

Áp dụng kỹ thuật nuôi trưởng thành noãn (IVM) trong hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam
Giá trị tiên lượng của sinh thiết tinh hoàn trong hút tinh trùng mào tinh qua da

Vô sinh chiếm tỷ lệ 15% trong cộng đồng, vô tinh chiếm tỷ lệ 14% trong nguyên nhân vô sinh. TTTON với tinh trùng mào tinh đã mở ra hướng mới trong điều trị vô sinh nam.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả có thai của TTON cho – Nhận noãn tại BV PS Trung ương

Mục đích: Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả có thai của thụ tinh ống nghiệm cho nhận noãn. Phương pháp: nghiên cứu mô tả 252 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm cho – nhận noãn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 2 năm 2008 – 2009.

Đoàn hệ nang noãn nào có khả năng tiên lượng tốt nhất cho kết quả điều trị thụ tinh ống nghiệm (TTON)?

Đếm số nang noãn thứ cấp (AFC) là một trong các xét nghiệm tốt nhất để khảo sát dự trữ buồng trứng (DTBT) hiện nay; tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất về đoàn hệ nang noãn nào sẽ có giá trị nhất trong tiên lượng DTBT. Phần mềm sonoAVC tích hợp trong siêu âm 3 chiều có thể đo nang noãn ở trạng thái tĩnh một cách tự động và chính xác mở ra triển vọng mới trong nghiên cứu.

Bất thường di truyền trong vô sinh nam

Cập nhật những kiến thức cơ bản và khá đầy đủ về những bất thường di truyền trong vô sinh nam, chủ yếu là ở mức độ tế bào học.

Chẩn đoán vô sinh nam do bế tắt

Khảo sát tần suất các bất thường đường sinh dục nam phát hiện qua TRUS, đồng thời đánh giá vai trò của TRUS qua việc đối chiếu với kết quả mổ thám sát bìu và chụp ống dẫn tinh trong chẩn đóan vô sinh do bế tắt.

Article_4487
Hỗ trợ phôi thoát màng có thể làm tăng tỷ lệ có thai cho những bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm

Trong một chu kỳ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm, bệnh nhân thường trải qua các bước: - Kích thích buồng trứng. - Chọc hút trứng. - Nuôi cấy phôi. - Chuyển phôi.