banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
Danh sách các đơn vị khám chữa bệnh HIV-AIDS tại Tp.HCM

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Báo cáo tình hình nhiễm HIV/AIDS năm 2009

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Kết quả chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2010 - 5 tháng năm 2011

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Article_8160
Những trình bày chọn lọc về PMCT, mang thai và nhi

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Article_8094
Hướng dẫn thực hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Article_8093
Theo dõi, giám sát HIV từ mẹ sang con

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Tài liệu "Tư vấn xét nghiệm hiv tự nguyện cho phụ nữ mang thai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf