trang-trong.jpg
Nghi định 69/2011/NĐ-CP về sử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Thông tư 09/2008/TT-BYT Hướng dẫn điều kiện xác định người phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Căn cứ Điều 21 của Pháp lệnh về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31/05/1995; - Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 34/CP ngày 01/06/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Kiến thức cơ bản về HIV

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Thông tư 40/BYT về phơi nhiễm HIV do nghề nghiệp

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Tư vấn XN HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Điều trị chăm sóc cơ bản cho trẻ em bị nhiễm HIV

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Qui định & hướng dẫn chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà và cộng đồng

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Luật HIV

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Danh sách các đơn vị khám chữa bệnh HIV-AIDS tại Tp.HCM

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Báo cáo tình hình nhiễm HIV/AIDS năm 2009

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.