trang-trong.jpg

20/09/2016

Sinh hoạt chuyên đề hoạt động 5S

Thời gian: từ 13.30 đến 16.30, nag2y 12/4/2016

Địa điểm: Hội trường Giao ban, Khu D, BV Từ Dũ

Để bệnh viện ngày một khang trang hơn, môi trường làm việc của nhân viên thêm phần chuyên nghiệp, tăng sự hài lòng của người bệnh trong thời gian được khám, điều trị tại bệnh viện Từ Dũ. Phòng Điều dưỡng và các khoa Phòng đã cùng phối hợp triển khai, thực hiện 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng). ThS Nguyễn Thị Tuyết Hằng đã báo cáo về những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện 5S. Những thuận lợi từ sự đồng thuận của Ban Giám đốc, sự ủng hộ của các khoa phòng khi áp dụng 5S vào thực tiễn công việc hằng ngày cùng những khó khăn trong bước đầu thực hiện. Từ đó, đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2016. Trong nội dung hội t hảo, có hai bài báo cáo về việc thực hiện 5S điển hình: ứng dụng 5S trong việc đồng bộ hóa sắp xếp dụng cụ và thuốc trên xe tiêm tại các khoa được trình bày bời CNHS. Huỳnh Thị Ánh Nguyệt.