trang-trong.jpg

01/01/2014

Hội thảo khoa học Điều dưỡng, ngày 07-01-2014

 

Thời gian : 13g30, ngày 07 tháng 01 năm 2014
Địa điểm Hội trường Giao ban - BV Từ Dũ

 

13:00–13:30 Đón tiếp đại biểu
13:30–13:45 Văn nghệ
13:45–13:50

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu tham dự 
13:50–14:00 

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Tặng hoa và quà cho báo cáo viên

Ths Bs. Lê Quang Thanh – Giám đốc bệnh viện
14:00–14:05 Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn và thư ký đoàn
14:05–14:25

Kiến thức về lây truyền qua đường tình dục của phụ nữ đến khám tại bệnh viện Từ Dũ.

Ths. Triệu Thị Ngọc Thu
14:25–14:45

 Những yếu tố ảnh hưởng đến có thai ngoài ý muốn của nữ vị thành niên
tại khoa Kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Từ Dũ.

HS. Nguyễn Thị Tuyết Hằng
14:45–14:55  Báo cáo của công ty tài trợ
14:55–15:00 Giải lao
15:00–15:20

Khảo sát sự hài lòng của thân nhân có bệnh nhi khám theo yêu cầu
tại khoa Hậu sản – Hậu phẫu bệnh viện Từ Dũ.

HS. Lê Thị Kim Hoàng 
15:20–15:40

Khảo sát tình hình vi sinh trong không khí, dụng cụ, bàn tay nhân viên y tế
tại Khoa PTGMHS, Khoa sơ sinh, Khoa sanh tại bệnh viện Từ Dũ từ năm 2006 đến 2010.

CN. Hà Quang Quý
15:40–16:00 Thảo luận
16:00

Phát biểu bế mạc

DsCKI Huỳnh Thị Thanh Thủy

Phó giám đốc bệnh viện