banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Sanh dịch vụ gia đình

Hỏi - 12/06/2018

Sanh dịch vụ gia đình chồng có được vào phòng sanh cùng với vợ được không

Trả lời

Chào Bạn!

Cám ơn Bạn đã tham gia diễn đàn bệnh viện Từ Dũ.

Chọn sanh dịch vụ gia đình (vào thời điểm có phòng) sẽ có 1 người nhà vào với sản phụ trong cuộc sanh nha Bạn.

Chúc mẹ tròn con vuông.

Chào Bạn.