banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

31/03/2017

Những thủ tục cần thiết khi thăm Làng Hòa Bình

1. ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM: Vui lòng liên hệ:

- Theo số điện thoại

 • Bệnh viện Từ Dũ: 028 54042 829 (số nội bộ 246 hoặc 303)
 • Làng Hòa Bình: 028 5404 2959
 • Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 07g30 - 11g00, 13g00 - 16g00

- Đến trực tiếp làng Hòa Bình II – Bệnh viện Từ Dũ

Địa chỉ: 284 đường Cống Quỳnh – Phường Phạm Ngũ Lão – Quận 1 – TPHCM 

Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 07g30 - 11g00, 13g00 - 16g00

- Qua email: hoabinh_village@yahoo.com

2. ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: Vui lòng liên hệ trước 3 tuần

- Thủ tục bao gồm :

 • Thư xin phép thăm Làng Hòa Bình đầy đủ nội dung: mục đích, thời gian và số lượng người đến thăm
 • Kèm theo số hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu của người viếng thăm

- Đến trực tiếp bệnh viện Từ Dũ theo địa chỉ 284 đường Cống Quỳnh – phường Phạm Ngũ Lão – Quận I

 • Làng Hòa Bình II
 • Ban thư ký giám đốc bệnh viện Từ Dũ: phòng thư ký giám đốc – lầu 2 khu D
 • Thời gian: thứ 2 – thứ 6, 07g30 - 11g00, 13g00 - 16g00

- Email: bangiamdoctudu@yahoo.com

                    hoabinh_village@yahoo.com.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ:

 • Theo số điện bệnh viện Từ Dũ: 028 54042 829 (số nội bộ 246 hoặc 303)
 • Số điện thoại Làng Hòa Bình: 028 5404 2959
 • Số điện thoại ban thư ký giám đốc: 028 5404 2820

*********************************

Please contact before 3 weeks

─ Necessary papers:

 • a visting permission paper (purpose, time and number of persons )
 • Passport number or passport copy

 

─ Contact at  Tu Du Hospital at 284 Cong Quynh  street – Pham Ngu Lao ward – Distrit 1

 • Peace Village II
 • Secretariat room:  2nd floor, block D
 • Time: on Monday – Friday, time: 7:30 am – 11 am;1pm – 4pm

 

─   by email:bangiamdoctudu@yahoo.com.

                   hoabinh_village@yahoo.com.

─  If you need more information , please contact at:

 • Tu Du telephone : 028 54042 829 (extension 246),
 • Peace Village telephone : 028 5404 2959
 • Secretariat telephone:028 5404 2820
 • Time: on Monday – Friday, time: 7:30 am – 11 am;1pm – 4pm