banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Bảo hiểm y tế do TP HCM cấp

Hỏi - 04/10/2013
Kính chào BQT. Em đang mang thai tháng thứ 7, và muốn sinh tại Từ Dũ. 1: BHYT của em được cấp trong Tp HCM, địa điểm đăng ký tại BV Hoàn Mỹ. Vậy trường hợp em không có giấy chuyển viện, và không cấp cứu, thì khi vào sinh, em có được hưởng 80% của bảo hiểm không? Hay chỉ 30%? Và mức hưởng tính trên tổng chi phí sinh hay chỉ tính trên tiền thuốc?

2: Cho em xin mức phí phòng dịch vụ 2 hoặc 3 giừơng phòng quạt, 2, 3 giừơng phòng lạnh. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời
Chào bạn

Trường hợp bạn đến BV Từ Dũ sanh
- Nếu bạn nhập viện tại BV Từ Dũ trong tình trạng cấp cứu hoặc không trong tình trạng cấp cứu và có giấy chuyển viện của nơi đăng ký ban đầu đến BV Từ Dũ để sanh thì bạn sẽ được thanh toán 80% viện phí theo qui định của BHYT.

- Nếu bạn đến BV Từ Dũ sanh (không trong tình trạng cấp cứu) và không có giấy chuyển viện của nơi đăng ký ban đầu và đến sanh tại BV Từ Dũ bạn chỉ được thanh toán 30% viện phí (qui định trái tuyến của BHYT)

Chi phí phòng

- Phòng thường
Đối với tất cả BN đều thu phí ngày giường bệnh theo TT14/TTLB ngày 30/9/1995


- Phòng Dịch vụ
Giá từ 50.000 đến 800.000đ/giường/ngày

KTV. Lê Đào Minh Châu
Bộ phận website - BV Từ Dũ