banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

05/06/2012

Một số yếu tố tiên lượng lạc nội mạc tử cung tái phát

Đinh Thị Phương Minh, Lê Sĩ Phương, Bạch Cẩm An, Phan Viết Tâm,
Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Hồng, Trần Thị Tuyết, Phan Thị Tâm Khuê

Mục tiêu: Đánh giá một số yếu tố giúp tiên lượng tái phát LNMTC.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả trên 156 bệnh nhân được chẩn đoán LNMTC tái phát điều trị tại khoa Phụ sản –  BVTW Huế từ 2009 – 2011.

Kết quả: LNMTC tái phát chiếm 21,8 % (34/156 trường hợp). Tuổi trung bình trong nghiên cứu: 31,2 ± 6,9  (tuổi). Thời gian theo dõi trung bình: 20,7 ± 9,3 tháng. Thống kinh 79,4 %; Đau khi giao hợp: 55,9 %; Nắn thấy khối bất thường ở hạ vị: 70,6 %; Điểm số trung bình theo ASRM: 37,8 ± 10,4. CA125 trung bình: 78,3 ±  12,8 (IU/mL); Đường kính trung bình của khối u lớn nhất trên siêu âm: 31,4 ±  3,1 (mm). 

LNMTC tái phát ở nhóm < 30 tuổi (32,4 %), giai đoạn III – IV (27,5  %) cao hơn có ý nghĩa so với nhóm còn lại. Nhóm bệnh nhân LNMTC tái phát được phẫu thuật đơn thuần so với nhóm điều trị nội khoa kết hợp phẫu thuật không có sự khác biệt (p > 0,05).

Kết luận: Tuổi < 30, giai đoạn III – IV/ASRM tại thời điểm chẩn đoán LNMTC có ý nghĩa tiên lượng tái phát LNMTC. Không có khác  biệt về tỉ lệ LNMTC tái phát theo phương pháp điều trị được tìm thấy trong nghiên cứu này.

 * Trích Tài liệu HN Sản Phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12, ngày 10-11/05/12