trang-trong.jpg

30/03/2018

Đại hội Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ ‎2018- 2033)

CNĐD. Lê Thị Ngọc Mai
P. Điều dưỡng

Tham dự đại hội Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ ‎2018- 2033), đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hằng chủ tịch Công đoàn cơ sở bệnh viện Từ Dũ đã trúng cử vào BCH Công đoàn ngành y tế thành phố HCM trong nhiệm kỳ này.