trang-trong.jpg
Nghiên cứu kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh tại 2 huyện Ngọc Lặc, Như Thanh - Thanh Hoá

Nghiên cứu được tiến hành qua điều tra 718 bà mẹ có con nhỏ sinh từ 1/1/2006-31/12/2006 tại 19 xã của 2 huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá là Như Thanh và Ngọc Lặc.

Nhiễm trùng liên quan thông mạch máu ở bệnh nhi

Phòng ngừa nhiễm trùng liên quan đến thông mạch máu ở trẻ em rất quan trọng nhưng chỉ có vài nghiên cứu được thực hiện riêng trên trẻ em. Những dữ liệu về trẻ em chủ yếu từ những nghiên cứu thực hiện ở trẻ sơ sinh hay những bệnh nhi ở ICU (đơn vị săn sóc tăng cường) và bệnh nhi ung thư.

...
2345678