banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xin bác sĩ tư vấn Kết quả tầm soát trước sinh

Hỏi - 31/10/2012

xin các bác tư vấn giúp em
Em năm nay 25 tuổi, tuổi thai la 11 tuần 5 ngày
Đây là kết quả sau khi xét nghiệm, e rất hoang mang với kết quả la nguy cơ thấp, xin các bác tư vấn giúp em
Hội chứng Down (T21)
Kết quả : Nguy cơ thấp
Ngưỡng cut off: 1:250
Nguy cơ theo tuổi mẹ: 1/1300
Nguy cơ theo KQ xét nghiệm: 1/9600
Nguy cơ kết hợp: 1/27000

Hội chứng Edwards (T18)
Kết quả : Nguy cơ thấp
Ngưỡng cut off: 1:250
Nguy cơ theo tuổi mẹ: 1/15000
Nguy cơ theo KQ xét nghiệm: 1/113000
Nguy cơ kết hợp: 1/318000

Hội chứng Patau (T13)
Kết quả : Nguy cơ thấp
Ngưỡng cut off: 1:250
Nguy cơ theo tuổi mẹ: 1/37000
Nguy cơ theo KQ xét nghiệm: 1/267000
Nguy cơ kết hợp: 1/750000

Trả lời
Chào bạn,

Nguy cơ thấp là ít nghĩ đến, nghĩa là khả năng thai nhi mắc phải các hội chứng kể trên là rất thấp. Nói chung là đáng mừng.

TS. BS. Lê Thị Thu Hà
Khoa Sản A - BV Từ Dũ