banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

29/04/2020

Tờ khai báo y tế bắt buộc

 

Nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện Từ Dũ khuyến khích quý khách hàng, người bệnh, người nhà... điền đầy đủ nội dung phiếu Thông tin khai báo y tế bắt buộc (mẫu đính kèm) trước khi vào bệnh viện và xuất trình phiếu ngay tại cổng.Chân thành cảm ơn sự hợp tác.