banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/06/2017

Kỹ thuật Non – stresstest

I. MỤC ĐÍCH

– Ghi lại biểu đồ nhịp tim thai khi không có cơn co tử cung, nhằm khảo sát đáp ứng tăng nhịp tim thai tiếp theo sau các cử động thai

– Đánh giá sức khỏe thai nhi.

– Phát hiện tình trạng suy thai sớm.

II. CHỈ ĐỊNH

– Thai ≥ 32 tuần

– Có chỉ định của bác sĩ

III. ĐIỀU KIỆN

– Không có cơn gò tử cung

– Nên làm sau khi ăn (> 15 phút)

IV. CHUẨNBỊ

1. Dụng cụ:

– Máy monitoring

– Dụng cụ bấm cử động thai, đầu dò, dây nịt bụng, gel

2. Thai phụ:

– Thông báo trước khi thực hiện kỹ thuật

– Hướng dẫn thai phụ đi tiểu trước khi thực hiện

– Cho sản phụ nằm đầu cao 30 độ (tư thế nghiêng (T) hoặc tư thế nằm ngữa)

– Lấy dấu sinh hiệu: mạch, nhiệt độ, huyết áp

3. Nhân viên y tế:

– Trang phục chỉnh tề

– Mang khẩu trang

– Rửa tay thường quy

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  1. Giải thích hướng dẫn cho thai phụ mục đích của thủ thuật
  2. Nắn bụng để xác định vị trí lưng thai nhi
  3. Bôi gel lên đầu dò
  4. Đặt đầu dò tim thai (đầu US) vào vị trí ổ tim thai rõ nhất
  5. Xác định đáy tử cung, đặt đầu dò TOCO vào vùng đáy tử cung.
  6. Hướng dẫn thai phụ cách bấm nút khi có cử động thai
  7. Theo dõi Monitoring trong thời gian từ 30 – 45 phút (nếu có bất thường báo bác sĩ)
  8. Thu dọn dụng cụ
  9. Ghi hồ sơ bệnh án, trình bác sĩ đánh giá kết quả:

Non – stresstest có đáp ứng:

– Nhịp tim thai cơ bản: 120 – 160 nhịp/phút

– Biên độ dao động: 5 – 25 nhịp

– Khi có cử động thai, nhịp tim thai tăng ≥ 15 nhịp so với nhịp căn bản và thời gian tăng kéo dài  ≥ 15 giây

– Có >2 cử động thai trong 20 phút

Non – stresstest không đáp ứng:

– Chiếm > 50% thời gian theo dõi:

+ Không xuất hiện nhịp tăng khi có cử động thai

+ Có hoặc không xuất hiện nhịp phẳng (biên độ dao động dưới 5 nhịp)

+ Có hoặc không xuất hiên nhịp giảm

– Nếu có ≤ 2 cử động thai trong 45 phút: nên lắc bụng và làm thêm non tresstest trong thời gian > 20 phút (đẻ loại trừ do thai nhi đang ngủ hoặc thai phụ đang đói)

Lưu ý:

– Nhịp tim thai bình thường: từ 120 – 160 nhịp/ phút

– Thực hiện kỹ thuật non stresstest sau khi thai phụ ăn 15 phút

– Kiểm tra hoạt động máy trước khi thực hiện kỹ thuật